Suojateiden turvallisuus

Suojateiden turvallisuus – tai oikeastaan pikemminkin turvattomuus – on puhuttanut Suomessa viime aikoina, koska suojatieonnettomuuksia on tapahtunut maassamme valitettavan paljon. Suojateiden turvallisuuteen voidaan vaikuttaa esimerkiksi erilaisin kaupunkisuunnitteluun sekä maankäytön suunnitteluun liittyvin toimenpitein, mutta kenties vielä tätäkin tärkeämpää on pyrkiä vaikuttamaan tienkäyttäjien asenteisiin sekä liikennekäyttäytymiseen, koska Suomessa on havaittu monia muita länsimaita huolettomampaa suhtautumista suojateitä koskevia sääntöjä kohtaan – Suomessa autoilijoiden on todettu noudattavan esimerkiksi suojatietä koskevaa väistämisvelvollisuutta huonommin kuin Ruotsissa. Erityisesti tämä korostuu suurimmissa kaupungeissa sekä vilkkaasti liikennöidyillä kaduilla sekä tilanteissa, joissa auto ajaa kovaa. Näissä tilanteissa tarvittaisiin asennemuutosta.

Millaisin maankäytön suunnitteluun liittyvin keinoin suojateiden turvallisuutta voidaan parantaa?

Erilaiset korotetut suojatiet, ajoradan kavennukset, suojatien selkeä merkitseminen sekä liikennemerkillä että valkoisella raidoituksella, herätevarret sekä reunapaalut auttavat parantamaan suojateiden turvallisuutta. On erityisen tärkeää, että suojatie on helposti havaittavissa!

Keskisaarekkeen rakentaminen suojatien yhteyteen on usein käytetty turvallisuutta lisäävä elementti, samoin kuin kevyelle liikenteelle tarkoitetut yli- ja alikulkukäytävät. Tällaisten käytävien suunnittelussa tulee ottaa huomioon se, ettei niiden käyttö aiheuttaisi ylimääräistä kulkumatkaa, jolloin on vaarana, ettei näitä käytäviä käytetä kovin ahkerasti eikä niiden avulla tällöin saavuteta optimaalisinta hyötyä. Myös erilaisia huomiovaloja on alettu käyttää aikaisempaa useammin.

Suojateiden näkemiä tulee pyrkiä parantamaan entisestään esimerkiksi huolehtimalla siitä, etteivät istutukset aiheuta näkemäestettä. Riittävistä tarkastuksista tulee pitää huolta. Joissakin tilanteissa peilistä saattaa olla apua näkemien parantamisessa. Helsingissä suojateiden turvallisuutta on alettu parantaa vetämällä suojatien eteen pysäytysviiva. Tällainen viiva auttaa parantamaan näkemiä jalankulkijoiden sekä autoilijoiden välillä.

Millaista riskikäyttäytymistä Suomessa esiintyy suojateillä?

Liian nopea tilannenopeus sekä väistämisvelvollisuuden laiminlyöminen ovat tekoja, jotka aiheuttavat useita vaaratilanteita suojateillä. Jalankulkijoille ja pyöräilijöille suojatie saattaa aiheuttaa jopa liiallisen turvallisuudentunteen, minkä vuoksi jalankulkija tai pyöräilijä ei kenties noudata tavanomaista varovaisuutta käyttäessään suojatietä tienylitykseen. Erityisesti lapsi saattaa kuvitella, että koska hän ylittää tien suojatietä pitkin, on hän ikäänkuin turvassa eikä tästä syystä välttämättä seuraa liikennettä riittävällä tarkkuudella, mikä aiheuttaa onnettomuusriskin. Näennäinen turvallisuudentunne saattaa siis vaikuttaa turvallisuuteen jopa päinvastaisella tavalla lisäten onnettomuusriskiä. Tämä on asia, jota liikennekasvatuksessa tulee korostaa.

Eräs vaarallisimmista yleisistä rikkeistä suojatiekäyttäytymisen osalta on tilanne, jossa ajoneuvo ohittaa toisen ajoneuvon, joka on juuri pysähtynyt suojatien eteen. Tämän rikkeen karsimikseksi vaaditaan valvonnan lisäämistä radikaalilla tavalla, mutta jälleen peräänkuulutamme myös asennemuutosta sekä kärsivällistä ajo-otetta. Kärsivällisyys ja ennakoiva ajotapa ovat valttia liikenteessä – on parempi lähteä liikkeelle vaikka hieman liian aikaisin kuin pyrkiä kuromaan minuutteja kiinni ajamalla liian kovalla tilannenopeudella ja sortumalla uhkarohkeisiin ohituksiin, joita osa ammattiautoilijoista pitää niin uhkarohkeina, että puhuu jopa venäläisestä ruletista.

Julkinen keskustelu on tärkeää – Public conversation is important
Aiheesta keskusteleminen on erityisen tärkeää ja nykyinen sosiaalisen median tarjoama laaja saavutettavuus tekee tästä keskustelusta entistä helpompaa. Sosiaalisen median kautta käyty keskustelu on esimerkiksi poikinut suojatiekäyttäytymiseen liittyvän liikennekampanjan, jonka taustalta löytyy tilanne, jossa kouluikäinen lapsi pelkäsi ylittää suojatien, koska autot eivät pysähtyneet antamaan hänelle tilaa tien ylittämistä varten. Tällaiset tienkäyttäjien omien kokemusten pohjalta nousevat kampanjat ovat yleensä erittäin tehokkaita keskustelunaloittajia ja auttavat toivottavasti luomaan maahamme sellaista liikennekulttuuria, jossa osaamme ottaa toisemme huomioon – olipa kyse sitten tietä ylittävästä pikkutytöstä tai arvokasta lastia kuljettavasta ammattiautoilijasta. Toivomme, ettei yhdenkään lapsen tarvitsisi joutua kokemaan tilannetta, jossa yksikään auto ei pysähdy antamaan hänelle tietä hänen odottaessaan vuoroaan suojatien edustalla ja toivomme, että venäläisen ruletin pelaaminen teillämme loppuisi asennemuutoksen ja liikennekasvatuksen myötä. Eihän oteta turhia riskejä liikenteessä!