Polkupyöräilyn turvallisuus

Kesä on polkupyöräilyn sesonkiaikaa, minkä vuoksi otimme polkupyöräilyn turvallisuuden ajankohtaiseksi keskustelunaiheeksi näillä sivuillamme. Polkupyöräily on erinomaista hyötyliikuntaa sekä keino piristää mieltä, mutta se sisältää myös joitakin turvallisuusnäkökohtia, joihin kannattaa panostaa ennen baanalle lähtöä.

Millainen pyöräilykypärä kannattaa valita?

Pyöräilykypärä on erinomainen turvallisuusväline, joka ei maksa paljon, mutta saattaa onnettomuustilanteessa auttaa pelastamaan henkesi. Valitessasi itsellesi sopivaa pyöräilykypärää, kiinnitä huomiota sen istuvuuteen ja siihen, että kypärä suojelee myös otsaasi. Kypärä tulee aina valita juuri omaan päähän sopivaksi, siten, että se tuntuu mukavalta ja istuu hyvin.
Kypärän värivalinnalla voit parantaa näkyvyyttäsi valitsemalla väriltään kirkkaan kypärän. Varmista, että kypärän saa kiinnitettyä tukevasti ja säädettyä juuri sinulle sopivaksi. Jos kypärään kohdistuu isku, tulee se vaihtaa heti uuteen. Varmista, että valitsemasi kypärä on CE-hyväksytty ja että se täyttää EN 1078 –standardin vaatimukset.

Arvioiden mukaan pyöräilyonnettomuuksissa kuolleista pyöräilijöistä jopa 40% olisi saattanut selviytyä, jos he olisivat käyttäneet asianmukaista pyöräilykypärää. Hyvä uutinen on se, että viime vuosina pyöräilijöiden liikennekuolemat ovat vähentyneet 10 % verran, mihin pyöräilykypärän lisääntynyt käyttö on osaltaan vaikuttanut.

Muita keinoaja pyöräilyn turvallisuuden parantamiseksi – Another ways to improve the safety of bicycling
Pyöräilykypärän käytön lisäksi ennakointiin perustuva ajotapa sekä oikeanlainen asenne liikenteessä ovat omiaan parantamaan pyöräilyn turvallisuutta. Liikennekasvatukseen panostaminen onkin ensiarvoisen tärkeää erityisesti lasten ja nuorten osalta.

Kun pyrit ajamaan ennakoivalla tavalla, on reitin suunnittelu sekä valinta oiva vinkki parantaa ajoturvallisuuttasi. Kiinnitä erityistä huomiota tilanteisiin, joissa sinun tulee ylittää tie. Erityisesti risteysalueet saattavat olla pyöräilijälle vaarallisia. Ennakoivaan ajotapaan kuuluu oleellisena osana ajonopeuden sekä turvavälien sovittaminen kuhunkin liikennetilanteeseen.
Keskittyminen liikennetilanteisiin on oleellisen tärkeää turvallisuuden kannalta – tästä syystä esimerkiksi kännykkä tai musiikki kannattaa jättää pyöräillessä väliin, koska ne saattavat herpaannuttaa keskittymistäsi liikenteessä. Suuntamerkkien käyttö sekä muu vuorovaikutus suhteessa toisiin tienkäyttäjiin kuuluu oleellisena osana ennakoivaan ajamiseen. Liikennesääntöjen tunteminen on oleellinen osa turvallista liikkumista kaikkien tienkäyttäjien osalta.

Näiden lisäksi on tärkeää huolehtia siitä, että pyörä on hyvässä kunnossa ja että siitä löytyy tarvittavat turvallisuutta parantavat varusteet. Lisäksi pyörän tulisi olla kooltaan sopiva, jotta pyörän hallinta olisi helppoa ja jotta ajoasennosta tulisi mukava. Pyörän jarruihin tulee kiinnittää erityistä huomiota. Tämän lisäksi kannattaa tarkistaa, että pyörästä löytyy toimiva soittokello, ajovalo sekä riittävä määrä oikeanlaisia heijastimia. Jos pyörällä kuljetetaan lasta, tulee häntä varten olla pyörässä asianmukainen lastenistuin, pyörään kiinnitettävä peräkärry tai peräpyörä.

Mitä taloyhtiöiden varastoista löytyville hylätyille polkupyörille tulisi tehdä?

Taloyhtiöt törmäävät valitettavan usein tilanteeseen, jossa sen varastoista löytyy hylättyjä polkupyöriä. Tilanne on niin yleinen, että sitä varten on laadittu yleisiä ohjeistuksia, joiden yleisiä kohtia ovat selkeä tiedottaminen asiasta, polkupyörien merkitseminen, riittävän reagointiajan takaaminen asukkaille sekä niinsanottu maalaisjärkitarkastus, jossa selkeästi hyväkuntoiset ja arvokkaat polkupyörät jätetään pyörävarastoon merkintöjen kera, vaikka odotusaika olisikin jo kulunut loppuun. Jos näitä pyöriä ei ole noudettu vielä seuraavienkaan pyöräsiivousten aikaan, suositellaan, että ne toimitetaan poliisille.
Polkupyöristä, jotka päätetään hävittää, otetaan valokuvat sekä niistä laaditaan luettelo, minkä jälkeen ne toimitetaan poliisille. Ellei poliisi ota näitä polkupyöriä vastaan, voidaan ne myydä eteenpäin ja käyttää rahat esimerkiksi pyörien säilytykseen tarkoitettujen tilojen kohentamiseen. Pyörät voidaan myös lahjoittaa eteenpäin. Lahjoituskohteita voivat olla esimerkiksi kierrätyskeskukset, mutta pyörien lahjoittaminen johonkin yleishyödylliseen käyttötarkoitukseen on myös hyvä vaihtoehto. Kannattaa muistaa, että vaikka polkupyörä olisi jo huonokuntoinenkin, saattaa siinä vielä olla osia, joille joku voi keksiä käyttöä. Huonokuntoistakaan pyörää ei siis kannata samantien hävittää, vaan ensin kannattaa selvittää, voisiko pyörästä saada irti vielä jotakin käyttökelpoista.