Ajoturvallisuuteen liittyviä ajankohtaisia aiheita

Pohdimme tällä sivulla ajoturvallisuuteen liittyviä ajankohtaisia aiheita, joista olemme valinneet lähemmän tarkastelun kohteeksi ammattiautoilijoidenkin esiin nostaman huolen uhkarohkeasta ohituskulttuurista maamme maanteillä sekä auton turvavälineiden käytön.

Uhkarohkeat ohitustilanteet

Useat ammattiautoilijat ovat ilmaisseet meille huolensa maanteillämme näkemästään ohituskulttuurista, joka näyttää ammattilaisen silmissä usein niin hurjalta, että osa puhuu tässä yhteydessä jopa venäläisestä ruletista. Esimerkiksi aura-auton ohittaminen vaatii malttia sekä sellaista paikkaa, josta näkyvyys on hyvä. Yleensä aura-auton ohittaminen ei ole lainkaan järkevää, koska aura-auton edessä tie on yleensä niin huonossa kunnossa, ettei siinä voi kuitenkaan ajaa kovin kovaa lumen ja sohjon vuoksi. Tämän lisäksi kannattaa muistaa, että toisinaan aura-auto joutuu peruuttamaankin, minkä vuoksi aura-autoon kannattaa pitää riittävän pitkä turvaväli.

Kiireen tuntua voi välttää lähtemällä matkaan riittävän ajoissa, minkä lisäksi kannattaa muistaa, että erityisesti lyhyttä matkaa ajettaessa ohittamisilla ei juurikaan voiteta aikaa. Valitettavasti osa teillä uhkarohkeita ohituksia tekevistä kuljettajista on alkoholin vaikutuksen alaisena, mikä lisää entisestään onnettomuusriskiä.

Auton turvavälineet

Turvavyö on auton perusturvaväline, joka lisää merkittävällä tavalla autoilun turvallisuutta – arvioiden mukaan jopa kolmannes auto-onnettomuuksissa kuolleista olisi pelastunut, jos olisi käyttänyt turvavyötä. Tämän lisäksi turvavyö auttaa lievittämään ja estämään vammautumisia.

Tutkimusten mukaan turvavyön käyttö on vähäisintä 15-24-vuotiaiden miesten ikäryhmässä. Etupenkillä turvavyötä käytetään yleisemmin kuin takapenkillä. Lain mukaan lapsen huoltajan tai holhoojan vastuulla on huolehtia turvavyön tai muun turvalaitteen käyttämisestä, jos lapsi on alle 15-vuotias. Jos lapsen huoltaja ei matkusta lapsen mukana, on kuljettaja tästä vastuussa.

Vuonna 2015 tehdyn tutkimuksen mukaan henkilöautossa etupenkillä käytti taajama-alueella ajettaessa turvavyötä 93% henkilöistä. Takapenkillä turvavyötä käytti taajama-alueella 88%. Taajama-alueen ulkopuolella etupenkillä turvavyötä käytti tutkimuksen mukaan 96%.

Miksi turvavyön käyttö on niin tärkeää? Onnettomuustilanteessa se auttaa pitämään matkustajan omalla istuimella ja estää iskeytymisen autosta löytyviin koviin osiin. Kannattaa muistaa, että jo taajamanopeudella ajettaessa henkilön törmäyspainosta tulee kolaritilanteessa 40-kertainen verrattuna hänen normaalipainoonsa. Kannattaa muistaa myös, että ellei käytä turvavyötä, vaarantaa itsensä lisäksi myös muut henkilöt, jotka matkustavat autossa.

Turvatyyny on toinen yleinen auton turvaväline, joka löytyy monista autoista vakiovarusteena. Sellaisissa autoissa, joissa on turvatyyny, tulee muistaa, että turvatyyny voi olla vaarallinen, elleivät kuljettaja ja matkustajat käytä turvavöitä tai jos turvavyöt on kiinnitetty väärällä tavalla. Kuljettajan tai matkustajien ei pidä koskaan istua siten, että turvatyyny tulee liian lähelle. Tällainen tilanne saattaa tulla eteen esimerkiksi lyhyiden kuljettajien kohdalla tai raskauden loppuvaiheessa.
Erilaiset turvakaukalot ja –istuimet tulee valita huolellisesti siten, että ne täyttävät juuri oman perheen tarpeet. Takapenkki on turvallisin paikka lapsille ja alle 3-vuotiaille lapsille suositellaan matkustamisa turvakaukalossa tai –istuimessa, joka on kiinnitetty selkä menosuuntaan. Turvavälinettä valitessa kannattaa tutustua välineen saamiin testituloksiin ja varmistaa, että turvalaite on E-hyväksytty. Kannattaa myös varmistaa, että istuin sopii omaan autoon sekä juuri omalle lapselle. Istuimen oikeanlaiseen kiinnittämiseen tulee kiinnittää suurta huomiota ja pyytää tarvittaessa apua asiantuntevalta myyjältä.

Kaikkien lasten, jotka ovat alle 135 senttimetrin pituisia, tulee käyttää autossa matkustaessaan turvalaitetta, joka on määritelty heidän painoiselleen lapselle sopivaksi. Alle 140 senttimetrin pituisten lasten ei suositella matkustavan auton etupenkillä sellaisessa autossa, jossa on turvatyynyt. Turvaistuinten osalta tulee muistaa, että vaikkei lapsi istuisikaan istuimessa, tulee sen olla aina ajettaessa kiinnitettynä. Kiinnittämättä oleva istuin aiheuttaa nimittäin suuren onnettomuusriskin törmäystilanteissa.

Vaikka kierrättäminen on monessa asiassa viisasta, tulee turvaistuimen tai –kaukalon osalta olla tarkkana, jos sellaisen aikoo hankkia käytettynä ja varmistua siitä, että istuin on varmasti ehjä ja ettei sen maksimikäyttöikä ole ylittynyt. Kolarissa tai törmäystilanteessa mukana ollutta istuinta ei kannata enää käyttää eikä kierrättää eteenpäin.