Meistä

Liikenneturvallisuustoimijana pyrimme järjestämään erilaisia tapahtumia, joiden kautta tavoitteenamme on tukea kuntatasolla tehtävää liikenneturvallisuuden parantamiseen tähtäävää työtä. Pyrimme vaikuttamaan ihmisten asenteisiin sekä luomaan liikennekulttuurista nykyistä turvallisempaa. Samalla pyrimme siihen, että liikenneturvallisuutta alettaisiin arvostaa nykyistä enemmän.

Sen lisäksi, että pyrimme järjestämään erilaisia aiheeseen liittyviä tapahtumia, pyrimme huolehtimaan myös erilaisista tiedottamiseen liittyvistä tehtävistä. Toimimme yhteydenpitokanavana erilaisten liikenneturvallisuustoimijoiden välillä. Samalla toimintamme päätavoitteisiin kuuluu käytännönläheisen tuen tarjoaminen kunnissa toimiville työryhmille, joiden toiminnan pääpaino on liikenneturvallisuuteen liittyvissä asioissa.

Kokoamme erilaisia tietopaketteja, jotka liittyvät liikenneturvallisuuteen sekä sen parantamiseen. Tietopaketit on suunniteltu siten, että niistä on hyötyä sekä ammattihenkilöstölle että kansalaisille. Osa tietopakettien materiaaleista soveltuu liikenneturvallisuuskasvatukseen.

Ajankohtaisia keskustelunaiheita: uhkarohkeat ohitustilanteet ja auton turvavälineet

Ammattikuljettajat ovat nostaneet esiin huolenaiheen, johon he törmäävät yhä uudestaan ja uudestaan liikkuessaan maamme maanteillä. Tämä huolenaihe liittyy kuljettajien tekemiin uhkarohkeisiin ohituksiin, joiden vuoksi he ovat joutuneet useisiin läheltä-piti-tilanteisiin ja jopa onnettomuuksiin. Tämä on aihe, josta löydät lisätietoa sivuiltamme.

Autoiluun liittyvien turvavälineiden käytöstä olemme laatineet useita tietopaketteja. Vaikka nykyisin esimerkiksi lasten turvaistuinten ja vauvojen turvakaukaloiden käyttö on monissa perheissä jo aivan itsestäänselvä käytäntö, unohtuu tämä valitettavasti erityisesti hieman isompien lasten kohdalla yllättävän monessa perheessä. Turvavyön käyttö on toinen liikenneturvallisuutta merkittävästi parantava asia, jonka käyttö vain toisinaan unohtuu autoilijoilta tai matkustajilta – toisinaan tällä unohduksella voi olla kohtalokkaat seuraukset.

Ajankohtaisia keskustelunaiheita: polkupyöräilyn turvallisuus

Kevätauringon alkaessa pilkistää pilven takaa moni kaivaa polkupyörän varastosta ja kesä onkin pyöräilyn sesonkiaikaa. Pyöräily on erinomaista hyötyliikuntaa, kunhan vain pyöräilyn turvallisuudesta on huolehdittu asianmukaisella tavalla. Pyöräilyn turvallisuus sekä erityisesti pyöräilykypärän käyttö on toinen ajankohtainen aihe, johon pureudumme sivuillamme. Sivuillamme kerrotaan esimerkiksi millainen pyöräilykypärä kannattaa hankkia. Pyöräilykypärän lisäksi pyöräilyyn liittyy myös monia muita turvallisuusnäkökohtia, jotka on hyvä ottaa huomioon ennen kuin polkaisee liikkeelle.
Polkupyöräilyyn liittyy myös kysymys, jonka parissa monet taloyhtiöt joutuvat valitettavasti kamppailemaan. Tämä ongelma liittyy siihen, kuinka yleistä on, että asukkaat hylkäävät muuton yhteydessä hieman epäkunnossa olevat pyöränsä taloyhtiön pyörävarastoon. Olemme pyrkineet pohtimaan suuntaviivoja, joiden avulla taloyhtiöt voisivat nykyistä helpommin huolehtia näistä entisten asukkaiden jälkeensä jättämistä pyöristä.

Ajankohtaisia keskustelunaiheita: suojateiden turvallisuus

Suomessa on viime vuosina tapahtunut valitettavan paljon suojatieonnettomuuksia ja olemmekin sitä mieltä, että on erityisen tärkeää pysähtyä pohtimaan mistä tämä johtuu ja miten suojateiden turvallisuutta voitaisiin parantaa. Tämä kehittelytyö liittyy kiinteällä tavalla kaupunkisuunnitteluun sekä tilanteisiin, joissa suunnitellaan maankäyttöä. Suojatien turvallisuuteen voidaan pyrkiä vaikuttamaan esimerkiksi rakentamalla kavennuksia kohtiin, joissa on suojatie. Tällä tavoin ylitysmatkasta tulee lyhyempi ja esteettömämpi. Reunapaalut tekevät kavennuksesta helpommin havaittavan. Riittävästä valaistuksesta huolehtiminen on erityisen tärkeää suojateiden turvallisuuden kannalta.
Jotta suojatie olisi helppo havaita, tulisi se merkitä sekä suojatietä osoittavalla liikennemerkillä että valkoisella raidoituksella. Tästä huolimatta usein näkee suojateitä, jotka on merkitty vain toisella näistä tavoista. Erilaiset reunapaalut sekä herätevarret voivat auttaa parantamaan suojatien havaittavuutta merkittävällä tavalla.

Jos suojatietä päätetään korottaa, pienenee törmäyksen mahdollisuus ja ajoneuvot saapuvat suojatielle aikaisempaa hiljaisemmalla nopeudella. Tämä on yksi hyvä keino vähentää suojateillä tapahtuvia onnettomuuksia. Toinen hyvä vaihtoehto on keskisaarekkeen rakentaminen.
Vaikka suojateiden suunnittelulla voidaankin parantaa niiden turvallisuutta merkittävällä tavalla, on tästä huolimatta kenties kaikista tärkeintä pyrkiä vaikuttamaan niin ajoneuvojen kuljettajien kuin muidenkin tienkäyttäjien asenteisiin suojatiellä liikkumista kohtaan. Erityisesti lapsia on hyvä opastaa liikkumaan suojatiellä oikein ja turvallisuusnäkökohdat huomioiden. Liikenneturvallisuuskasvatuksen tehostaminen sekä kodeissa että kouluissa auttaa turvaamaan pienten koululaisten koulumatkat. Pohdimme sivuillamme suojateiden turvallisuuden parantamista tarkemmin.